Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng Hải Marintek

Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng Hải Marintek

Địa Chỉ:
Tổ dân phố 2A, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Ngành nghề:
Cơ khí, Quản lý chất lượng (QA/QC), Sản xuất / Vận hành sản xuất
Đã Đăng:
6 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng Hải Marintek

Giới thiệu công ty