CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Địa Chỉ:
Hải phòng
Ngành nghề:
Giáo dục / Đào tạo
Đã Đăng:
7 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Giới thiệu công ty

Mục lục

Hiện nay, VUS có hơn 1000 nhân sự hành chính cùng đội ngũ hơn 2,300 nhân sự giáo viên và trợ giảng đang chung tay thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức: Khơi mở tiềm năng cho các thế hệ học viên thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo Anh ngữ, đào tạo kỹ năng số chất lượng cho trẻ em, thiếu niên và người lớn. Từ việc trang bị Kiến thức và tư duy toàn cầu, Kỹ năng học tập và làm việc hiệu quả, Nền tảng ngoại ngữ vững chắc, Giá trị sống chân thật, các thế hệ học viên thêm sẵn sàng hội nhập, kiến tạo tương lai cho bản thân và cộng đồng.

04 Giá trị cốt lõi - Bí quyết thành công trong nghệ thuật quản trị nhân sự tại VUS

Thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn và chuyên nghiệp với 04 giá trị đặc biệt: Tự tin vững vàng (Confident), Quan tâm sẻ chia (Caring), Đồng lòng hợp tác (Collaborative) và Khát khao chiến thắng (Aspirational), VUS tạo động lực và thúc đẩy nhân viên không ngừng phát triển bản thân, chung tay với doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững.

Vị trí công ty