CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Địa Chỉ:
Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Ngành nghề:
Sản xuất / Vận hành sản xuất
Đã Đăng:
7 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Giới thiệu công ty