Công Ty Cổ Phần Vitaplas

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vitaplas

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Vitaplas hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cong Ty Co Phan Vitaplas
Mã Số Thuế: 0202086955
Địa chỉ: Km 2, đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Ngày cấp GPKD: 26-01-2021
Ngày bắt đầu HĐ: 26-01-2021
Năm tài chính: 2021
Đại diện: Nguyễn Việt Dũng
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic