Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ xây dựng Đức Tín

Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ xây dựng Đức Tín

Địa Chỉ:
VP công ty tại khu Water Front 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Ngành nghề:
Kinh doanh, Xây dựng
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ xây dựng Đức Tín

Giới thiệu công ty

Vị trí công ty