Công ty CP Vận tải & tiếp vận Châu Á Thái Bình Dương

Công ty CP Vận tải & tiếp vận Châu Á Thái Bình Dương

Địa Chỉ:
Số 37 lô 3B đường Lê Hồng Phong
Ngành nghề:
Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty CP Vận tải & tiếp vận Châu Á Thái Bình Dương

Giới thiệu công ty