Công ty TNHH IMG Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH IMG Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên về thiết kế tàu thủy, thiết kế xây dựng cầu đường, kết cấu thép...