Công Ty TNHH K&P Electronics Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH K&P Electronics Việt Nam

Ngành nghề: linh kiện điện tử ( chi tiết: sản xuất bảng mạch Camera điện thoại)