Công ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Hàng Hải Việt Nam (VISHIPEL)

Công ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Hàng Hải Việt Nam (VISHIPEL)

Địa Chỉ:
2 Nguyễn Thượng Hiền, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngành nghề:
Kinh doanh, Hàng hải / Hàng không, Chăm Sóc Khách Hàng
Đã Đăng:
6 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Hàng Hải Việt Nam (VISHIPEL)

Giới thiệu công ty

Mục lục

Công ty TNHHMTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam (VISHIPEL) thành lập năm 1982, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, cung cấp các dịch vụ viễn thông sử dụng trên đất liền, trên biển cũng như trên không.

VISHIPEL quản lý và khai thác một số hạ tầng mạng viễn thông quan trọng của Việt nam gồm Đài Vệ tinh Mặt đất Inmarsat Hải Phòng, Hệ thống Đài TTDH Việt nam, Đài LUT/ MCC Việt nam, mạng điện thoại VoIP 175 và mạng công nghệ thông tin phục vụ chuyên ngành hàng hải.

VISHIPEL hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước qua các dịch vụ, sản phẩm viễn thông tin cậy như các dịch vụ Thông tin duyên hải theo GMDSS, thông tin cấp cứu cứu nạn và phòng chống bão lụt phục vụ tàu cá, dịch vụ viễn thông hàng hải, viễn thông công cộng, thiết bị hàng hải, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đào tạo...

Với truyền thống gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, với cơ sở hạ tầng viễn thông tiên tiến, với đội ngũ nhân lực trình độ vững vàng, VISHIPEL đã luôn dành được sự tin cậy của khách hàng, khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực viễn thông nói chung và Thông tin duyên hải nói riêng.