Công ty TNHH NGP Logistics

Công ty TNHH NGP Logistics

Địa Chỉ:
402 số 8, lô 28A, Lê Hồng Phong, Hải Phòng
Ngành nghề:
Ngành khác
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty TNHH NGP Logistics

Giới thiệu công ty