Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Chang Phát

Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Chang Phát

Địa Chỉ:
856 Trần Tất Văn – Kiến An – Hải Phòng
Ngành nghề:
Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Chang Phát

Giới thiệu công ty