CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỢI ĐẠT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỢI ĐẠT

Địa Chỉ:
Lê Thiện - An Dương - Hải Phòng
Ngành nghề:
Kinh doanh, Bán hàng, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỢI ĐẠT

Giới thiệu công ty

Vị trí công ty