Công ty TNHH Nuôi Trồng & Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Hải Sản Cát Bà

Công ty TNHH Nuôi Trồng & Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Hải Sản Cát Bà

Địa Chỉ:
325 Đường Hùng Vương Phường Quán Toan Quận Hồng Bàng TP. Hải Phòng
Ngành nghề:
Nông - Lâm - Thủy Sản
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Nuôi Trồng & Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Hải Sản Cát Bà

Giới thiệu công ty