Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Địa Chỉ:
Số 36 Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Ngành nghề:
Giáo dục / Đào tạo
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Giới thiệu công ty

Mục lục

Trường Đại học đào tạo đa ngành, đa nghề