slider image

Việc làm May mặc tại Hải Phòng

Việc làm May mặc tại mới nhất tại Hải Phòng

Danh sách việc làm May mặc tại tại Hải Phòng đang được tuyển dụng

45 - 50 triệu
Ngày đăng: 07/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2023
30 - 45 triệu
Ngày đăng: 23/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2023

Thông tin doanh nghiệp và cơ hội việc làm May mặc tại Hải Phòng

Công nhân may tại Hải Phòng

Công nhân may tại Hải Phòng Tìm việc làm giao hàng bằng xe máy tại Hải Phòng

ìm việc làm giao hàng bằng xe máy tại Hải Phòng Tuyển thợ may tại Hải Phòng

Tuyển thợ may tại Hải Phòng Việc làm ngành may tại Hải Phòng

iệc làm ngành may tại Hải Phòng

Mục lục