V&Q Fithome Private Fitness Gym & Pilates

V&Q Fithome Private Fitness Gym & Pilates

Địa Chỉ:
18 P. Vũ Trọng Khánh, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành nghề:
Y tế, Thể dục - thể thao
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng V&Q Fithome Private Fitness Gym & Pilates

Giới thiệu công ty

Mục lục

V&Q Fithome Private Fitness Gym & Pilates đầu tiên tại Hải Phòng

Toạ lạc tại địa điểm: 18 P. Vũ Trọng Khánh, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng