CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH PAN Hải An được thành lập ngày 20 tháng 10 năm 2017 do Ban quản lý khu kinh tế - thành phố Hải Phòng cấp. Đây là công ty liên doanh đầu tiên của Hải An Group với Công ty Pantos Holdings Incorporation Hàn Quốc, mục tiêu xây dựng và khai thác dự án Depot - Trung tâm phân phối hàng hóa tại khu vực Hải Phòng. DỊCH VỤ CHÍNH:

- Kinh doanh, khai thác kho bãi container, bao gồm các dịch vụ: nâng hạ, vệ sinh sửa chữa container...

- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ, bốc xếp hàng hóa.

- Dịch vụ đại lý vận tải, đại lý thủ tục hải quan, bốc dỡ hàng hóa.

- Dịch vụ khai thác hàng hóa qua kho, bao gồm: khai thác đóng rút hàng, lưu kho, thủ tục Hải quan...

- Dịch vụ vận tải đường bộ & đường thủy nội địa